Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Pályázat

Magunkról

A Szoceg Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített nevén: Szoceg Nonprofit Kft.) a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által 02-09-074318 cégjegyzékszámon nyilvántartott 7621 Pécs, Jókai u. 1. szám alatti székhelyű, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

A Szoceg Nonprofit Kft. az igényes és szakszerű, az emberi értékrenden alapuló szociális ellátások szolgáltatója.Szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeket tart fenn. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását önkormányzatoktól – ellátási szerződések alapján – vállalta át, és normatív állami hozzájárulást is igénybe véve, jogszabályi keretek között működik. Az a küldetésünk, hogy szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtsunk a dél-dunántúli régióból érkező, valamint Baranya és Tolna megye területén 120 településén lakó rászorulók számára. Szervezetünk 2006. május 5-én azzal a céllal alakult, hogy a Dél-Dunántúlon, az ellátatlan területeken megszervezze a szociális ellátást, és az önkormányzatok kötelező, illetve nem kötelező feladatainak átvállalásával tovább működtesse a korábban általuk fenntartott alap- és szakellátást nyújtó intézményeket.

Jelenleg tíz bentlakásos intézményt tartunk fenn – ezeket a Baranya Megyei Önkormányzattól, a Tolna Megyei Önkormányzattól, Sellye Város Önkormányzatától, Decs Nagyközség Önkormányzatától, Nagykozár Község és Bonyhád Város Önkormányzatától, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulástól vettük át tartós működtetésre. Az intézményeknek helyt adó ingatlanokat az önkormányzatokkal kötött hosszú távú bérleti, üzemeltetési szerződés alapján működtetjük. Mindemellett saját ingatlanokkal is rendelkezünk.

A feladataink jelentősebb részét azonban a szociális alapellátások biztosítása teszi ki: ilyen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás (idősek klubjai, hajléktalanok nappali melegedője), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátása is. A teljes szolgáltatási kör Baranya öt kistérségében (komlói, mohácsi, pécsi, sellyei és szigetvári) 120 települést, valamint Tolna megyét is érinti. Ami a Szoceg Nonprofit Kft. dolgozói stábját illeti, jelenleg közel 400 embert (közöttük 40 megváltozott munkaképességűt) foglalkoztatunk, de ez a szám az ellátási kör folyamatos bővüléséből adódóan jelentős ütemben egyre növekszik.

Lépjen velünk kapcsolatba!

1 + 8 =

Kapcsolat

Szoceg Nonprofit Kft., központ

 

7621 Pécs, Jókai u. 1.

Telefon/ fax

+36 72 513 813
+36 72 513 815