Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Pályázat

Szociális alapszolgáltatások

  • Házi segítségnyújtás: Olyan gondozási forma, melynek célja az ellátott otthonában, lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása.
  • Étkeztetés: A rászorulók részére napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, lakásra történő kiszállítással.
  • Idősek nappali ellátása – Idősek Klubja: Az ellátást igénybe vevők részére nyújtott olyan szolgáltatás, amely az egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít. A szervezett programok illeszkednek a helyi sajátosságokhoz, népszokásokhoz.
  • Fogyatékkal élők nappali intézménye: A Decsen működő intézmény célja az értelmi vagy halmozott fogyatékossággal élők életminőségének javítása, számukra egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás biztosítása.
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék lehetővé teszi, hogy szükség estén, krízishelyzetben azonnal szakszerű ellátásban részesüljön.

Lépjen velünk kapcsolatba!

11 + 4 =

Kapcsolat

Szoceg Nonprofit Kft., központ

 

7621 Pécs, Jókai u. 1.

Telefon/ fax

+36 72 513 813
+36 72 513 815